Kurumsal Sigortalar Nedir?
Kurumsal sigortalarımız, işletmelerin olağan faliyetlerinde meydana gelebilecek beklenmedik zararlara karşı işletmeleri korumaktadır.

İşletme ve Ofis Sigortaları, işletmelerin hasara maruz kaldıklarında faliyetlerini tekrar hızla tesis ederek, karlarının ara verilmeden devam etmesini sağlayacak özel çözümler üretilmektedir.
Kurumsal Sigortalar Hakkında Bilgiler
İşletme, Ofis Sigortaları ve Kurumsal İşyeri Yangın Sigortaları
Kurumsal sigortalarımız, işletmelerin olağan faliyetlerinde meydana gelebilecek beklenmedik zararlara karşı işletmeleri korumaktadır. İşletme ve Ofis Sigortaları, işletmelerin hasara maruz kaldıklarında faliyetlerini tekrar hızla tesis ederek, karlarının ara verilmeden devam etmesini sağlayacak özel çözümler üretilmektedir.

Temin Edilen Riskler;
Yangın, yıldırım, infilak, Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, Deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, fırtına (diğer) dolu, dahili su, duman sonucunda meydana gelen zararlar.Taşıt çarpması; kara taşıtları, hava taşıtları, deniz taşıtları çarpması. Enkaz Kaldırma, İçe Çökme (Implosion) teminata, Çevre Tesisler Yer Kaynası, Elektrik Hasarları Teminatı, Kazaen kırılma ve/veya fiziksel hasarlar teminatı, İş Durması, Kira Kaybı, Kar Kaybı, Yangın Mali Sorumluluk, “Sprinkler Leakage” teminatı, Açıktaki muhteviyat, İzolasyon Kusuru Teminat.
Şahis Sorumluluk Sigortası
Üçüncü şahısların yaralanması veya maddi hasar meydana gelmesi sonucu işletmelerin sorumluluğu olan maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirirler.

Temin Edilen Bazı Riskler;
Sigortalıya atfedilecek kanuni sorumluluk, Asansör ve monte-charge'ların, Manevi tazminat talepleri, Sergileme Klozu, Çevre kirliliği Teminatı, Gıda Zehirlenmesi Teminatı.
Ticari Kasko Sigortası / Filo Sigortası
Tüm dünya dahilinde, karayolunda kullanılabilen motorlu motorsuz taşıtlardan römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin tüm tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Temin Edilen Bazı Riskler;
Terör eylemleri, Sel ve su baskını, Sigara ve benzeri maddelerin teması, Kilit mekanizmasının değiştirilmesi, İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ve Manevi Tazminat, Ferdi Kaza, Asıl Anahtar ile Çalınma, Kar Kaybı, Değer Kaybı, Özel Eşya, Orjinal Dışında Aksesuarlar, Aşınmaya tabi mekanik parçalar.
İnşaat Tüm Riskler Sigortası ve Montaj Tüm Riskler Sigortası
Altyapı ve üstyapı niteliğindeki yapım-müteahhitlik işleri, meskenden fabrikaya, yol yapımından köprüye, bir vincin sökümü ve yeniden kurulmasından bir trafo tesisinin/transmisyon hattının kurulmasına, bir baraj inşaatından bir enerji santralına kadar, küçük-büyük her türlü imalat, yapım ve tesisat işlerine sigorta sağlamak amaç edinilmiştir.

Temin Edilen Ek Bazı Riskler;
Kusurlu Plan ve Kusurlu Uygulama, Kusurlu Malzeme ve İşçilik, Kullanılan, Teslim Edilen veya Geçici Kabulu Yapılan Kısımlar, 3.Şahıs Hasarları, İşveren Mali Mesuliyet, Şantiye Tesisleri, Bakım Dönemi Hasarları.
Transit Nakliyat Sigortaları
Kara, Hava, Demiryolu, Deniz ve İç su taşımalarına ilişkin sigortalı malların maruz kalacaklara risklerden kaynaklanan her türlü zıya veya hasarlar, özel kloz ve ilgili genel şartlarda öngörülen hüküm ve şartlar dahilinde teminat altına alınır.

Temin Edilen Ek Bazı Riskler;
Ambalaj yetersizliği, Sabitleme ve İstifleme Hataları, Varış Tesisi içindeki Taşımalar, Taşıyıcı Sorumluluk SDR Limiti Olmaksızın Teminat, Kombine Taşımalar, Tescilli Markaların Sovtaj Klozu.
Tekne, Gemi Sigortaları
Gemiler ve tekneler deniz ve karada birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları deniz tehlikeleri, çatışma, fırtına,yangın,hırsızlık, korsanlık, deprem, infilak, kazanların patlaması, şaftların kırılması, kötü niyetli hareketler olabilir. Öngörülemeyen tüm risklerin kontrol edilmesi mümkündür.

Temin Edilen Ek Bazı Riskler;
Kışlama Riskleri, Kişisel Eşya, Makine Kırılması, Elektronik Cihaz, Yakıt Kumanya, Korsanlık ve Fidye, Kardeş Gemi Klozu, 3.Şahıs Zararları, Çevre Kirliliği.
Kefalet Sigortası ve Kredi Sigortası
Kefalet Sigortasında, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar.

Kredi Sigortasında, kredili satış veya kredili hizmetlerde alıcının iflas etmesi, tasfiye karı alması, acze düşmesi veya icra takibinin sonuçsuz kalması, temerrüte düşmesi durumda teminat altına alınmıştır.

Temin Edilen Ek Bazı Riskler;
Avans Ödeme Teminat, İmalat / Bakım / Onarım Teminatı, İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı, Gümrük ve Mahkeme Teminatı, Kamu İhaleleri Teminatı, Kamu Alacakları Teminatı
Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yöneticinin sorumluluklarını kendisinden beklenen özenle yerine getirmemesi ve görevini icra ederken yaptığı hata, ihmal veya kusur nedeniyle kendisinden talep edilen zararlar teminat kapsamındadır.

Temin Edilen Ek Bazı Riskler;
Haksız yere işten çıkarılma, İş sözleşmesinin fesh edilmesi, İş sözleşmesinin ihlal edilmesi, İstihdamla ilgili yanlış beyanlar, Haksız yere işe almama veya terfi ettirmeme, Haksız yere kariyer imkanlarından mahrum bırakma, Haksız biçimde disiplin işlemine tabi tutma, Doğru iş referansı vermeme; haksızca mevki vermeme, Hatalı performans değerlendirmeleri, Her türlü cinsel veya işyeri veya ırkçı veya engellilik haline ilişkin taciz (tacize müsait bir çalışma ortamını oluşturma iddiaları da dahil olmak üzere), Doğrudan veya dolaylı, kasti veya kasti olmayan yasadışı ayrımcılık, Yeterli çalışan politika ve prosedürleri sağlamama, Misillemeler (lokavt da dahil olmak üzere), Şirketin iflas etmesi sonucu ortaklar ve alacaklıların açacağı davalar sonucu sigortalının ödemek zorunda olduğu tazminat tutarları, Çevre kirliliği ile ilgili sigortalı aleyhine açılan davalarda şirketin sigortalıyı tazmin etmediği durumlarda oluşan savunma masrafları, Şirketin iflas etmesi durumunda yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilmek istenen vergi.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sormak istedikleriniz için bilgilerinizi bırakın.

Bize Ulaşın
İş Ortaklarımız
İletişim
Vefa Group Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
19 Mayıs Mh. Sarıkanarya Sk. No:19/1 Kozyatağı-Kadıköy/İSTANBUL
E-Posta: info@vefasigorta.com
Telefon: +90 216 380 83 32
Faks:+90 216 380 83 38

Çalışma Saatleri:
Hafta İçi: 09:00 - 18:00,
Hafta Sonu: 10:00 - 16:00
Vefa Sigorta